Küldetésünk, céljaink

cseriti-adomanybolt-budapest-slide-kuldetesunk-celjaink

A charity shop kultúra & Magyarország

Egy fenntarthatóbb világért dolgozunk, ahol a tárgyak újrahasználata rászorulók életminőségét javítja és a hulladék mennyiségét csökkenti. Küldetésünk a hétköznapi adományozás és az adománybolt kultúra elterjesztése.

Küldetésünk, ha úgy tetszik missziónk a charity shop kultúra külföldön már jól bevált gyakorlatának hazai bevezetése, a magyar társadalom megismertetése a hétköznapi jótékonyság eszmeiségének eme újszerű eszközével. Célunk sikeresen meghonosítani ezt a nyugati kultúrkörökben régóta jól működő modellt, a CseritiPontok hálózattá fejlesztésén keresztüladományboltok sokaságával behálózni Budapestet, az országot. Az üzleti modell széleskörű elterjesztése mellett az adománybolt gondolatiságát is minőségi módon kívánjuk közvetíteni.

Foglalkoztatási célok – munkahelyteremtés

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, munkahelyteremtés: a boltok, raktárak üzemeltetésével, a háttér szerviz elindításával, az adományok logisztikájának működtetésével minél több munkahely teremtése, hátrányos helyzetű személy re-integrálása a munka világába. Következő lépésben megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása.

Zöld célok – az adománybolt zöldterület

Funkcionális újrahasznosítás : A használt tárgyak mind többek által történő újrafelhasználásával (reuse) a szektoron belül keletkezett hulladék mennyiségének, ezáltal a környezet terhelésének fokozatos csökkentése. A környezetkímélő hulladékgazdálkodás és újrahasznosulás szociális jótékonysággal történő összekapcsolása: az éves lomtalanítások koncepcionális továbbgondolása. A „Zöld jótékonyság” és “Minden jócselekedet kettőt eredményez!” programok elindítása.

Szociális célok – szociális vásárlás

Szociális vásárlási lehetőség: boltjainkban a szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű vásárlóknak adatik lehetősége napi használati tárgyakat, ruhaneműt, egyéb eszközöket vásárolni a mindenkori piaci árszint alatt. Ezzel biztosítva nekik a lehetőséget, hogy „könyöradomány” elfogadása helyett „vásárlási élményt” szerezhessenek.

Oktatási-nevelési célok – tudatos jótékonyság

A CSERITI társadalmi vállalkozásként nem csak kér, szolgáltat is a közösségnek: Jótékonysággal, önkéntességgel, fenntarthatósággal kapcsolatos társadalmi látásmód formálása, szociális közösségtudat fejlesztése. A hétköznapi jótékonyság gondolatiságának kiterjesztése, társadalmi elfogadtatása. Annak társadalmi felismertetése, hogy az adományozási kultúra, a másokkal való törődés is az alapvető nevelés, a természetes közösségi viselkedés része

Az Adománybolt tanít: a jelen és a jövő generációinak személyes adakozást segítő közösségi szemléletre nevelése, formálása, a fenntarthatóság mentén történő cselekvés fejlesztésének eszköze.

A CSERITI nem egy klasszikus adományozói vagy vásárlói kört épít maga köré, hanem erős társadalmi bázist, segítő közösséget.

CSR partnerségi célok – aktív jótékonyság

Az Adományhálón keresztül új, innovatív megoldásokkal gazdagítani a vállalati kultúra, a társadalmi felelősségvállalás eszköztárát.

A fejlett gondolkodású multinacionális vállaltok és kkv-k számára új irányt nyitni a vállalati önkéntesség (pro bono) intézményesített kibontakozásához.

Emelt szintű Adományháló-partnerség kezdeményezése az „aktív jótékonyság” keretében

Hálózatépítési célok – országos Adományháló

Első lépésben Budapestet, majd egész Magyarországot lefedő Adománybolt-hálózat felállításának elősegítése, szervezeti koordinációja;

Lehetőséget adni a saját céljaikat támogatni kívánó civil szervezetek, és a szociális ellátó rendszer javításán munkálkodó helyi önkormányzatok számára adománybolt nyitásához, működtetéséhez, partnerség kialakításához.

Fontos: az Adományháló egy többcélú támogatáshoz felépített rendszer, ám ebben a fejlődési  fázisában – az adományboltok életképessé tételén keresztül – még önmaga is további külső megerősítésre szorul. Az adományboltok folyamatos társadalmi befogadása a jövőben már üzleti eredményességgel is társulhat, ami a klasszikus charity shop modell elvárásainak is megfelelve lehetővé teheti az adományboltok kijelölt célterületeinek intenzív támogatását.

Kérjük, segítsd, támogasd, erősítsd Te is 
az Adományháló munkáját a közösségért!

cseriti-adomanybolt-erzsebet-utalvany-elfogado-hely-2 cseriti-adomanybolt-tudatos-vasarlo-utalvany-elfogado-hely

 

Partnereink

Média támogatónk